Oefenen (vraagteken)

0%Wat zegt ze?Is hij boos?Wat kijken zij?Kijk je mee?Wie is jarig?Wat vindt de meester?Moet dat echt?Wie is de sterkste?Is er iemand thuis?Kan zij met ons…

Oefenen (SCH)

0%sch sch schschoolschaakschroefscharnierschervenschone schijnde scherpe schaareen scheve schuurhet schuwe schaapde schurk schootmaak het scherm schoonwij schudden met de schaalde schaker schrokin de schuur staat een…

Eindtoets level 4

0%het schaap eet hooieen duur feestjuul hoort ietsdaar is weer feestwie ziet het schaapzij gaan de hoek omik zoek mijn boekde koe staat buitenmijn ei…

Oefenen (AAI & OOI)

0%aai aai aaiooi ooi ooihaai saai baaimooi toernooizwaai verdraaipapegaai lawaaistrooi ooievaarfraai maaipleidooi rotzooigraaien waaienhet toernooi was saaide haai in de baaieen fraaie vlaaihij gooit met…

Oefenen (EEUW)

0%eeuw eeuw eeuwmeeuwleeuwgeeuwschreeuwspreeuween leeuw in de kooieen spreeuw in de boomeen eeuw is honderd jaarhij is moe en geeuwtde meeuw pikt mijn broodde kinderen schreeuwenCompleet!Toetsaanslagen…

Oefenen (ING)

0%ing ing ingding zing vingring ging pingherhalingomgevingbetalingvervuilingvertragingbelevingbedradingik springde aanbetalinghij ving een visik ging naar huiseen steile afdalinghet was een hele belevingwe doen verschillende dingenzoals tekenen…

ff Checken

0%hij ziet de rookwie kookt veelde oude vrouwenik zeil graagde zee is diepook joep ruikt zeepmaak maar geen paniekde muis eet veel preihet meisje gaat…

Oefenen (OE)

0%oe oe oemoezoetgedoeoefeningzoet moet toetroet roep roeroen zoen boenkoe koel koershoed hoes hoefik moet poetsenbloemen aan de oeversjoerd roept boede koe eet een bloemeen boek…

Oefenen (UI)

0%ui ui uiruithuidbeschuituitspraakbuis huis muishet uitje was buitende uil ruikt suikerde muizen eten beschuitbuien in het zuidende ruiten waren vuilhij klom uit de kuilhij uitte…